Optimizacija sajta

Za SEO optimizaciju ovog sajta je zadužena SEO i web dizajn agencija Total Dizajn koja postoji u Beogradu od 2007. godine.